Medicína


Kategorie: Cukrovka Inzerce Aktuality 
24.červen 2018

Za normálních okolností je hladina krevního cukru v krvi (glykémie) udržována ve velmi úzkém rozmezí. Nalačno u člověka bez diabetu glykémie nepřesáhne 5,6 mmol/l (obvykle ale ani neklesne pod 3,9 mmol/l) a po jídle stoupne maximálně o 2 mmol/l.


Kategorie: Aktuality 
22.červen 2018

VZP automaticky prodlouží poskytovatelům lůžkové zdravotní péče stávající rámcové smlouvy o jeden rok. S těmi zdravotnickými zařízeními, u nichž již došlo po vzájemných jednáních ke konsensu, bude pojišťovna uzavírat smlouvy rovnou na standardní období pěti let.


Kategorie: Cestování Aktuality 
22.červen 2018

Počet osob cestujících do zahraničí se meziročně celosvětově zvyšuje. V roce 2016 se tento ukazatel přiblížil k hodnotě 1,8 miliardy za kalendářní rok, což je 4násobně víc než před 10 lety. Do zahraničí míří i z hlediska možného výskytu zdravotních komplikací riziková část populace - senioři. O tom, jak by se  měli ochránit na cestách v  organizaci Život 90 hovořil koncem května 2018 doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.


Kategorie: Aktuality 
22.červen 2018

Před dovolenou si  také připravte cestovní lékárničku. Když je správně vybavená, může se stát pokladem. Před náročnější cestou mimo civilizaci konzultujte praktického lékaře. Můžete potřebovat léky, které jsou dostupné jen na recept. Platí to například o antibioticích, antibiotických mastech i o některých lécích na spaní.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
21.červen 2018

Je pravda, že když si budu jako studentka přes prázdniny vydělávat na brigádě, tak za mě stát přestane platit pojistné? A jak je to během studia? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
21.červen 2018

Více než 74 milionů korun vrátila VZP svým klientům, kteří loni zaplatili v lékárnách za započitatelné doplatky na léky více, než kolik stanoví tzv. ochranný limit. Tuto zákonem danou hranici překročilo až 60 tisíc lidí.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
20.červen 2018

Česká republika se dle analýzy Národního onkologického registru ČR celosvětově řadí mezi země s největším zastoupením onkologických pacientů. Celkem žije v ČR více než půl miliónu lidí se zhoubnými nádory nebo s historií onkologické diagnózy v minulosti. Lidé nemusí mít strach, že se jim nedostane potřebné péče, ale záleží také na nich, jak odpovědně přistupují k prevenci a léčbě. Jedním z důležitých faktorů, které mohou rozhodnout o jejich budoucnosti, je dostatečná informovanost o diagnóze. Proto vznikl projekt Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) s podporou neziskové organizace Liga proti rakovině – Informace léčí, který se zaměřuje na zvýšení informovanosti pacientů. Prostřednictvím webových stránek www.informace-leci.cz pacienti bezplatně získají důležité informace o prevenci, možnostech léčby a v neposlední řadě také zkušenosti pacientů.


Kategorie: Aktuality 
19.červen 2018

Naprostá většina názorů, studií a publikací na dané téma End of Life (EOL) je ze západních zemí, z jejich kultury, životního stylu, zdravotnických systémů, z jejich záchranné a intenzivní medicíny a možností intenzivní péče. Je velmi rozdílná podle oblastí, kultury, náboženství, morálky ve společnosti; je ovlivněna přáními pacienta i filozofií zdravotníků a dále sociální kulturou globálního cestování a migrace.  Tématu byla zejména v poslední době věnována narůstající a zasloužená pozornost s určitou až rozpačitou snahou o základní sjednocující momenty.


Kategorie: Aktuality Kožní nemoci 
18.červen 2018

 Ročně utrpí v Česku popáleniny, které vyžadují zásah lékaře více než sto tisíc lidí. Křečové žíly trápí až polovinu dospělé populace. Nejzávažnějším důsledkem žilních poruch je otevřený bércový vřed. Popáleniny, vředy, řezné rány nebo odřeniny umí vyléčit rázová vlna. Tam, kde jiné metody selhaly, léčí a urychluje hojení s úspěšností až 75 procent.


Kategorie: Výživa a strava dětí Aktuality 
15.červen 2018

V České republice je v péči dětských diabetologů v současnosti více než  4 700 pacientů. Každoročně takto vážně nemocných dětí přibude o 200 až 300. Většina z nich trpí diabetem 1. typu a musí dostávat chybějící inzulín. Ještě nedávno se mělo za to, že u dětí a dospívajících se objevuje pouze diabetes 1. typu, v poslední době však narůstá počet dětí trpících diabetem 2. Podle Atlasu diabetu (6. edice), kterou vydala Mezinárodní diabetologická federace, vyplývá, že ve světě má diabetes (obou typů) 382 milionů lidí a jejich počet roste. Odborníci stále hledají cesty, jak tuto nepříznivou skutečnost ovlivnit.  Jedním ze způsobů ochrany je kojení.