Medicína


Kategorie: Cukrovka Inzerce Aktuality 
26.duben 2018

Onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus – úplavice cukrová), nabývá ve světové populaci stále většího významu. V České republice jím trpí téměř 9 % z celkového počtu obyvatel, v Evropě 7 až 10 % podle regionů a v Asii, zejména Indii, je procento ještě vyšší. Z tohoto důvodu Indická vláda vyhlásila "boj s cukrovkou" jako vládní program a investovala finanční prostředky a čas do vývoje nového účinného prostředku na bylinném základě bez vedlejších účinků.


Kategorie: Cukrovka Inzerce Aktuality 
26.duben 2018

Za normálních okolností je hladina krevního cukru v krvi (glykémie) udržována ve velmi úzkém rozmezí. Nalačno u člověka bez diabetu glykémie nepřesáhne 5,6 mmol/l (obvykle ale ani neklesne pod 3,9 mmol/l) a po jídle stoupne maximálně o 2 mmol/l.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
25.duben 2018

Přehledový text studijní skupiny akademických pracovišť v Amsterdamu shrnuje dosavadní poznatky o mikrobiomu pacientů v kritickém stavu – v intenzivní péči. Tématu se věnuje pozornost teprve v posledních letech, a přitom mají mikrobiom a jeho poruchy velký význam pro terapii i pro konečné výsledky.


Kategorie: Aktuality 
25.duben 2018

Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně ocenily v pátek 20. dubna dárce za rok 2017. Jubilejní dvacátý ročník proběhl v pražském Obecním domě, kde převzali cenu partneři nadace i 36 dárců z celé republiky, pro jejichž dřeň se našel příjemce.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
25.duben 2018

Jak je to s pojistným u někoho, kdo ve svých 17 letech nic nedělá, odmítá už studovat, ale ani nepracuje a není nahlášený na Úřadu práce? Musí za něj platit zdravotní pojištění rodiče?
Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
24.duben 2018

Od zavedení léčby hlubokou mozkovou stimulací v ČR uběhlo již 20 let. Odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy metodou elektrické stimulace mozkových jader léčí stále širší spektrum pacientů; nejnověji například pacienty s Touretteovým syndromem. 


Kategorie: Aktuality Spolky pacientů 
23.duben 2018

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 20 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Ebstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. .


Kategorie: Aktuality Ateroskleróza 
22.duben 2018

Ateroskleróza je onemocnění postihující každého z nás. Liší se stupněm cévního postižení a rychlostí, kterou probíhá. Komplikace pokročilé aterosklerózy (infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda) jsou stále hlavní příčinou úmrtí v České republice.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
20.duben 2018

Každoroční soutěž o nejlepší českou nemocnici, kterou pořádá HealthCare Institute, o.p.s., se letos nově zaměří i na to, jak nemocnice komunikují v online prostředí. Ve spolupráci s partnerem kategorie, největší českou PR agenturou AMI Communications a její divizí AMI Digital, se tak v rámci celostátního projektu Nemocnice ČR budou poprvé hodnotit i webové stránky českých nemocnic na základě použitelnosti, přívětivosti a funkčnosti pro své uživatele. Odborná komise od začátku dubna do konce května ohodnotí webové stránky 155 nemocnic v České republice. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni a odměněni na odborné konferenci Efektivní nemocnice 2018, která se uskuteční ve dnech 27. – 28. 11. 2018 v Praze Vysočanech.


Kategorie: Aktuality 
20.duben 2018

Poruchy srdečního rytmu (arytmie) patří k relativně častým stavům ohrožujícím život. Nezřídka také nastává situace, kdy se u jednoho pacienta vyskytuje srdečních poruch hned několik současně (například, když srdce bije občas příliš pomalu, jindy příliš rychle). Takové arytmie snáší špatně zejména pacienti trpící srdečním onemocněním nebo selháním srdce. Součástí léčby některých takovýchto složitých situací je implantace přístrojů označovaných jako defibrilátory (ICD - implantabilní kardioverter-defibrilátor), které náhlé smrti dokážou zabránit. Raritní situaci nyní řešili lékaři Kardiologické kliniky 2 .LF UK a FN Motol, kteří pacientce kvůli alergii na kov implantovali defibrilátor se speciálně zhotoveným obalem ze zlata.